11:16
mexchange

Değişen Dünyaya Mexchange ile Ayak Uydurun

Tesla, Apple ve Google gibi dünya devi şirketler yeni nesil performans sistemlerini kullanıyor.
Lansman etkinliğini izle
Anasayfaya Dön
Neden OKR?Farkı Nedir?YaklaşımımızS.S.S
Değişime Adapte Olun

OKR

OKR yeni nesil çalışma yöntemlerini destekleyen ve şirketlerin çağımızın ihtiyaçlarına uyum sağlamasını kolaylaştıran bir performans yönetimi metodolojisidir.

OKR metodolojisi performans ve hedef yönetimi yapısını çevik ve dinamik bir çerçeveye oturturken, sadece geçmişi ölçmek yerine; geleceği konuşmaya odaklı, canlı ve düzenli olarak güncellenen, şeffaf, daha iyisine ulaşmaya teşvik eden bir yapı sunmanıza olanak sağlıyor.

Şirketlerin çevik dönüşüm yolculuğunun olmazsa olmaz adımlarından biri olan OKR metodolojisine geçişi aynı zamanda uzaktan çalışma, farklı şirket lokasyonları ve iletişim eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanan hedeflerin şirket stratejisi ve önceliklerinden uzaklaşması ve silolara sıkışması sorununa da çözüm üretiyor.

Bu bakış açısıyla OKR’lar sadece bir performans değerlendirme metodolojisi değil ekipler arası koordinasyonun artmasına hizmet eden, farklı ekiplerin dinamik bir şekilde birbirleriyle çalışabilmelerine alt yapı oluşturan ve bunun takibini mümkün kılan bir yaklaşımdır.

OKR ekipler arası hedef paylaşımı, düzenli check-in toplantıları ile hizalanma ve hızlı değişen dünyada değişken hedeflerin varlığına izin veren ve destekleyen yapısı ile yeni nesil bir performans yönetim anlayışını getirir.

Peki geleneksel sistemlerden nasıl farklılaşır?

Geleneksel Sistemler

Yeni Nesil Yaklaşım

Hedef belirleme ve değerlendirmede iletişim eksikliği, yıl boyunca geri bildirim mekanizmalarının olmaması

Hem yöneticiler hem de çalışanlar arasında yapılandırılmış ve anında geri bildirim mekanizmaları

Doğrudan performans notuyla ilgili ağırlıklı matematiksel, mekanik hedef kartları

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR) metodolojisi. Bir ölçüm aracı yerine bir iletişim aracı

Çok fazla odaklanmak için uzun vadeli/yıllık hedefler

Odaklanılacak kısa vadeli hedefler, hedeflere ulaşmak için anlamlı sınırlı sayıda anahtar sonuç

Tüm değişen koşullara rağmen yıl boyunca hedef revizyonu yapılmıyor.

Dinamik ve esnek hedefler

Zorunlu bir sıralama yapılıyor.

İşletme çapında denkliği sağlayan kalibrasyon
toplantıları ile özellikle yüksek performans gösterenlere odaklanmayı sağlayan ölçekler

Mexchange Yaklaşımımız

Mexchange kullanıcılara rahat ve anlık takip edilebilir keyifli bir deneyim sunmak üzere organizasyonların yapısı ve ihtiyacına göre kurgulanabilir bir OKR platformu.

Tüm ekipler hedeflerini Mexchange platformu üzerinden takip edebilecek ve her çeyrek döneminde yapılan değerlendirmeler SaaS platformu üzerinden rahatlıkla raporlanabilecek.

50’den fazla küresel işletmenin metodolojilerini harmanlayarak oluşturulan benzersiz metodoloji

Al destekli performans tahminleriyle zenginleştirilmiş OKR ve Geri Bildirim platformu

Bulut tabanlı Saas çözüm

Gelecekteki en iyi performans gösterenleri ve geride kalanları keşfetme yeteneği

Güçlü teknoloji iş birliği

Geri bildirim döngülerine dayalı organizasyonel ağ analizi

Mexchange ile Adım Adım Çevik Performans Değerlendirme Süreç Yönetimi

Belirsizlikler yerine, değişimin ivmelendiği kurumsal iş hayatında şirketinizi birkaç adım ileriye taşımak çevik yönetim süreçleri ile mümkün. OKR ve Çevikliği benimseyen ve başarıyla hayata geçiren organizasyonlar yalnızca daha iyi ürünler üretmekle, daha yüksek müşteri memnuniyeti elde etmekle, pazara girme hızını artırmakla ve daha iyi iş süreçleri tasarlanmasını sağlamakla kalmıyor;

aynı zamanda organizasyonlarında öğrenme kabiliyeti oluşturuyor, iş birliği gerçek anlamda değer yaratan bir varlık haline getiriyor, çalışanlarının bağlılığını, motivasyonunu yükseltiyor ve yetkilendirilmelerini sağlıyor. Mexchange OKR platformu ile hedef ve anahtar sonuçlarınızı belirleyerek, çevik dönüşüm için önemli bir adım atın.

Mexchange Platformu
TR
ENG